دوره و شماره: دوره 6، شماره 16، بهار 1392، صفحه 1-93 

مقاله پژوهشی

4. بررسی روند تغییرات فراسنج های کیفی آب رود مارون درحوضه‌ی آبخیز سد مارون

صفحه 37-50

نسرین زلکی بدیلی؛ مرجان سالاری؛ غلامعباس صیاد؛ کاظم حمادی