لیست داوران سال 1399 و 1400

لیست داوران سال 1400 لینک publons
نام نام خانوادگی شهر سمت / سازمان    
محمود شفاعی    بجستان   دانشگاه شهید چمران اهواز    
ناصر طالب بیدختی   استاد دانشگاه شیراز   https://publons.com/researcher/4429102/mehdi-fuladipanah/
امیراحمد دهقانی   تخصص عمران دانشکده مهندسی آب  وخاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ    
عبدالرسول تلوری تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مامور در دانشگاه آزاد تهران شمال
   
ابراهیم نجاران   آب و برق خوزستان    
عبدالمجید لیاقت   عضو هیئت علمی دانشگاه تهران    
علیرضا فرارویی   هیات علمی/دانشگاه آزاد اسلامی واحدمرودشت    
محمد رضا هنر   دانشگاه آزاد شیراز    
حمید رضا فولادمند شیراز استاد    
علیرضا فرارویی        
فاطمه رزاقی شیراز عضو هیأت علمی بخش منابع آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز    
علیرضا فرارویی   دانشگاه مرودشت    
بهزاد قربانی اصفهان مدیر گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد    
علی اصغر قائمی   تخصص آبیاری و زهکشی از دانشکده کشاورزی شیراز    
رضوان طالب نزاد   دانشگاه شیراز    
علی باقری تهران استادیار گروه مهندسی منابع آب - دانشکده کشاورزی - دانشگاه تربیت مدرس    
محمدرضا نیکو شیراز هیئت علمی دانشگاه شیراز    
مجتبی شوریان تهران دانشگاه شهید بهشتی    
جواد ظهیری   دانشکده کشاورزی رامین    
شکوفه پورشهابی مشهد دانشگاه شیراز   ttps://publons.com/researcher/4938063/shokoufeh-pourshahabi/
محمد الباجی   استاد دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز    
مجتبی طاوسی   مدیر گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد فردوس    
محمدرضا نیک پور   استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی    
مجید بهزاد   تخصص ابیاری و زهکشی از دانشگاه شهید چمران    
جواد ظهیری   استادیار دانشگاه ملاثانی    
باقر ذهبیون   تخصص آب گروه مهندسی آب دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت    
مجید خیاط خلقی   استاد گروه آبیاری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تهران    
بنفشه زهرایی   دانشگاه تهران    
سامان جوادی   عضو هیات علمی گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران    
عزیزالله ایزدی   Water Research Center, Sultan Qaboos University, Muscat, Oman    
مهدی اسدی آقبلاغی   دانشگاه شهرکرد، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، شهرکرد، ایران.    
آزاده احمدی   دانشگاه صنعتی اصفهان    
امید طیاری کرمان مهندسی آب، دانشکده فنی- مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران    
محمد رضا اختصاصی   دانشیار مدیریت مناطق خشک و بیابانی/دانشگاه یزد    
نجم الدین واصلی   دانشگاه آزاد مرودشت    
سیاوش بهروز کوهنجانی   شرکت آب منطقه ای فارس مدیر مطالعات    
سعیده سامانی   موسسه تحقیقات آب/پژوهشکده مطالعات منابع آب   https://publons.com/researcher/4925497/saeideh-samani/
علی اکبر حکمت زاده   عضو هیات علمی    
فردین بوستانی شیراز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز    
بیتا آیتی        
محمد علی بقاپور   دانشگاه شیراز    
حمیدرضا صفوی اصفهان استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان    
نوذر سامانی شیراز استاد دانشگاه شیراز    
محمد زارع   استاد دانشگاه شیراز    
غلامعباس بارانی   رئیس بخش مهندسی عمران- دانشگاه شهید باهنر کرمان    
ضرغام محمدی   عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز    
جواد ترکمانی   عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مرودشت. استاد بازنشسته دانشگاه شیراز    
محسن عباسی بوشهر استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر    
بهزاد وافری شیراز استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران    
رحیم باقری شاهرود دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود    
کمال خدایی   دکتری هیدروژئولوژی (گرایش: زیست محیطی)، جهاد دانشگاهی شهید بهشتی    
سارا نظیف   دانشگاه تهران    
حسین خورشیدی شیراز هیات علمی    
مصطفی رحمانشاهی   Student    
رسول قبادیان   هیات علمی دانشگاه رازی    
سید محسن سجادی   هیات علمی / دانشگاه شهید چمران اهواز    
احمد شرافتی        
سید محمد طاهر حسینی   تخصص آلودگی آب و خاک و حاصلخیزی خاک از دانشکده کشاورزی کردستان    
عبدالکریم اسماعیلی شیراز استاد اقتصاد محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز    
زهرا ایزدپناه   تخصص آبیاری و زهکشی از دانشگاه شهید چمران    
موسی حسام   تخصص آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی آب  وخاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان    
محمد مهدی نخجوانی کرج هییت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی    
محمد هادی فتاحی   مدیر داخلی    
محمد هادی فتاحی   استادیار گروه آب، دانشکده عمران، دانشگاه آزاد مرو دشت    
فریبرز عباسی کرج استاد پژوهش، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران    
شاهرخ زند پارسا   تخصص فیزیک خاک و مدلهای رشد گیاهان و هیدرولیک از دانشکده کشاورزی شیراز    
سیدنعمت اله موسوی   عضوهیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی مرودشت    
محمد بادسار زنجان عضو هییت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان    
داوود شیشه بری   گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد    
حسن خادمی زارع   گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد    
رسول رجب پور شیراز هیات علمی    
مسعود تابش   استاد دانشکده مهندسی عمران و عضو قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساخت‌های عمرانی، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران    
ایمان باباییان   پژوهشکده اقلیم شناسی    
Ali Talebi vancouver دانشیار گروه آبخیزداری/دانشگاه یزد    
حسین ابراهیمی   عضوهیات علمی واحد شهرقدس    
طیب رضیئی   ابخیزداری    
محمد رضا پیشوایی   تخصص هواشناسی و اقلیم شناسی از دانشکده کشاورزی شیراز    
سید حسین ثنایی نژاد   تخصص هیدروکلیماتولوژی و gis از دانشکده کشاورزی فردوسی مشهد    
کمال امیدوار   استاد گروه آب و هواشناسی دانشگاه یزد    
جواد بذرافشان   تخصص هواشناسی کشاورزی/خشکسالی    
خالد احمدآلی کرج استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران    
محمدحسن صداق   عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد استهبان    
مرتضی صادقی   Dept. Civil, Environmental & Geo-Engineering
University of Minnesota, Twin Cities, MN
   
محمدرضا بازرگان لاری   دانشگاه آزاد، واحد تهران شرق    
محمد بهرامی یاراحمدی   استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز    
روزبه ریاضی اهواز استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهدشت    
مهدی اسمعیلی ورکی   تخصص مهندسی رودخانه از دانشکده کشاورزی گیلان    
مهدی زینی وند   دانشگاه شهید چمران اهواز    
عاطفه پرورش ریزی   تخصص سازه های آبی    
محمدجعفر ناظم السادات   تخصص هواشناسی و اقلیم شناسی از دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز    
مریم دهقانی        
محمد تقی اعلمی   دانشگاه تبریز    
حامد رضا ظریف صنایعی   دانشگاه شهر کرد    
مجید احتشامی        
وحید نورانی   دانشگاه تبریز    
مجید نیازکار   دانشگاه شیراز    
محمد ابراهیم بنی حبیب   دانشگاه تهران    
سعید اسلامیان   دانشگاه صنعتی اصفهان    
محمود جوان   عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه شیراز    
منصور ابوالقاسمی   مشاور، موسسه تحقیقات    
امین رستمی راوری   دانشگاه مرودشت    
مهدی یاسی   دانشگاه ارومیه    
فریدون وفایی        
قربان مهتابی شیراز زنجان استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان    
سید نعمت الله موسوی   دانشکاه مرودشت    
Bahaeddin Najafi شیراز استاد دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت    
علی اصغر قائمی شیراز دانشگاه شیراز-دانشکده کشاورزی-بخش مهندسی آب    
تورج هنر   تخصص آبیاری و زهکشی از دانشکده کشاورزی شیراز    
محمد رضا کاویانپور تهران دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران    
محمدعلی شاهرخ نیا   دانشیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش    
مسعود نوشادی   تخصص آلودگی آب و خاک از دانشکده کشاورزی شیراز    
جعفر نیکبخت زنجان گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران    
کامران امامی   تخصص منابع آب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه'شریف    
غلامرضا سلطانی شیراز استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد مرودشت    
جهانگیر پرهمت تهران پژهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری    
ناصر طالب بیدختی شیراز استاد دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی راه و ساختمان   https://publons.com/researcher/4429102/mehdi-fuladipanah/
نجم الدین واصلی        
جواد فرهودی   تخصص هیدرولیک و ساز های آبی/ دانشگاه تهران    
یوسف حسن زاده   دانشگاه سمنان    
ابوالقاسم صیادی   هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت   https://publons.com/researcher/4458120/abolghasem-sayadi/
ظریف صنایعی   دانشگاه شهرکرد    
حمیدرضا ربیعی فر   استاد    
حمیدرضا گلکارحمزیی یزد   دانشگاه آزادفردوس    
محمد جواد امیری   دانشگاه فسا    
نیک منش نیک منش        
بابک امین نژاد   دانشگاه ازاد واحد رودهن-معاون دانشکده فنی و مهندسی    
محمد حسینی شیراز گروه مهندسی عمران، مرکز قیروکارزین، دانشگاه آزاد اسلامی، قیروکارزین، ایران    
آرش توتونچی   دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت    
نوید جلال کمالی        
ابوالفضل اکبرپور   عضو هیات علمی    
احسان دریکوند   عضو هیئت علمی رشته عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر    
حسین قربانی زاده خرازی   استادیار پایه 15 دانشگاه آزاد شوشتر    
شیوا کشتکار   فارغ التحصیل از دانشگاه تربیت مدرس    
امیرپویا صراف   استادیار گروه مهندسی عمران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران    
سید حسن طباطبایی   دانشیار دانشگاه شهر کرد    
سیدحسن طباطبایی   دانشگاه شهرکرد    
سید حسن طباطبایی   تخصص آبیاری و زهکشی از دانشکده کشاورزی شهرکرد    
فرید فروغی   استاد دانشگاه شیراز    
علیرضا نفرزادگان Bandar Abbas گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان    
فرید فروغی   دانشگاه داراب    
فرهاد هوشیاری پور تهران گروه عمران آب؛ دانشکده عمران، معماری و هنر؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران    
مصطفی محمدی ده چشمه اهواز گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران    
فرزین نصیری صالح   عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه تربیت مدرس
   
فرهاد هوشیاری پور   Assistant Professor in Civil Engineering, Islamic Azad University,
Science & Research Branch,
   
بیژن قهرمان        
           
لیست داوران سال 1399    
نام نام خانوادگی شهر سمت / سازمان    
محمد هادی فتاحی   مدیر داخلی    
امین رستمی راوری دانشگاه مرودشت    
محراب امیری   هیات علمی    
عبدالحسین بغلانی شیراز دانشگاه صنعتی شیراز    
ناصر طالب بیدختی شیراز استاد دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی راه و ساختمان    
کاظم اسماعیلی مشهد تخصص سازه های آبی و مهندسی رودخانه از دانشکده کشاورزی فردوسی مشهد    
مسعود قدسیان   استاد مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس    
عباسعلی قزل سوفلو قزل سوفلو   دانشگاه آزاد اسلامی مشهد    
مهسا معماریان فر        
محمدمهدی تقی زاده   عضو هیات علمی دانشگاه آزاد استهبان    
حمیدرضا صفوی اصفهان استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان    
محمد علی بقاپور   دانشگاه شیراز    
سولماز سعادت   دانشگاه شیراز    
مجید احتشامی        
بیتا آیتی        
هستی هاشمی        
محمد رضا صبور        
علی اکبر حکمت زاده   عضو هیات علمی    
بهنام آبابایی   دانشگاه تهران، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی    
پیمان دانش کار آراسته دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)    
محمدرضا بازرگان لاری دانشگاه آزاد، واحد تهران شرق    
منوچهر شکریان اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز    
پیمان دانش کا اراسته قزوین    
کامران داوری   عضو هیات علمی مشهد    
کامران امامی   تخصص منابع آب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه'شریف    
رسول رجب پور شیراز هیات علمی    
سارا نظیف   دانشگاه تهران    
امید بزرگ حداد   دانشگاه تهران    
زهرا ایزدپناه   تخصص آبیاری و زهکشی از دانشگاه شهید چمران    
محمد ابراهیم بنی حبیب   دانشگاه تهران    
آزاده احمدی   دانشگاه صنعتی اصفهان    
محمدرضا نیکو شیراز هیئت علمی دانشگاه شیراز    
محمد واقفی   دانشگاه خلیج فارس    
شیوا کشتکار   فارغ التحصیل از دانشگاه تربیت مدرس    
سید محسن سجادی        
حسین خورشیدی شیراز هیات علمی    
بابک لشکرآرا        
مهدی قمشی اهواز استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز    
نادر برهمند   دانشگاه آزاد اسلامی    
منوچهر فتحی مقدم   دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز    
مهدی دریایی   دانشگاه شهید چمران اهواز    
علی مهدوی        
حامد ابراهیمیان   هیات علمی دانشگاه تهران    
مهدی یاسی   دانشگاه ارومیه    
سید امین اصغری پری دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان    
میثم فاضلی تهران گروه مهندسی عمران (آب و سازه های هیدرولیکی) - دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه علم و فرهنگ - تهران - ایران    
محمود جوان   عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه شیراز    
Seyed Abbas Hosseini Tehran Ashrafi Esfehani    
حسام فولادفر تهران گروه مهندسی عمران (آب و سازه های هیدرولیکی) - دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه علم و فرهنگ - تهران - ایران    
احمد شرافتی        
محمود شفاعی    بجستان دانشگاه شهید چمران اهواز    
منصور ابوالقاسمی   مشاور، موسسه تحقیقات    
بابک امین نژاد   دانشگاه ازاد واحد رودهن-معاون دانشکده فنی و مهندسی    
نجم الدین واصلی   دانشگاه آزاد مرودشت    
یوسف حسن زاده   استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز    
سید حسن طباطبایی   تخصص آبیاری و زهکشی از دانشکده کشاورزی شهرکرد    
شاهرخ زند پارسا   تخصص فیزیک خاک و مدلهای رشد گیاهان و هیدرولیک از دانشکده کشاورزی شیراز    
ظریف صنایعی   دانشگاه شهرکرد    
حمید شاملو   استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه خواجه نصیر    
منوچهر حیدرپور   هئیت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان    
مجید حیدری   استاد گروه آب دانشگاه بوعلی سینا    
مجید حیدری   تخصص سازه های آبی وهیدرولیک از دانشگاه بوعلی سینا همدان    
حسین بانژاد   تخصص هیدرولیک از دانشگاه بوعلی سینا همدان    
نوید جلال کمالی        
حسین بانژاد   دانشگاه بوعلی سینا    
محمد کریم بیرامی   عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان    
فردین بوستانی شیراز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز    
سیاوش بهروز کوهنجانی شرکت آب منطقه ای فارس مدیر مطالعات    
سعیده سامانی   موسسه تحقیقات آب/پژوهشکده مطالعات منابع آب    
سیدامیر شمس نیا شیراز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرار    
ضرغام محمدی   عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز    
مهدی زینی وند   دانشگاه شهید چمران اهواز    
محمد بهرامی یاراحمدی استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز    
نیما شهنی کرم زاده دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر    
محسن درستی لنده دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز    
محمدعلی شاهرخ نیا   دانشیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش    
تورج سبزواری   عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان    
محسن ناصری   محیط زیست    
نجم الدین واصلی        
علی شمس الدینی   دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت    
رضا عزیزی   دانشگاه زنجان    
علی آریان فر ارومیه دانشگاه آزاد واحد ارومیه
گروه عمران
   
شهرزاد مالکی   دانشگاه فسا    
مسعود نوشادی   تخصص آلودگی آب و خاک از دانشکده کشاورزی شیراز    
علی پور کریمی   دانشگاه فسا    
الهام اسراری   عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور شیراز    
سید اسماعیل موسوی زنجان عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان
گروه عمران – دانشکده فنی – ایران
   
امیر رضا زراتی   دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر    
مریم خواجوی اهواز گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران    
سعید اسلامیان   دانشگاه صنعتی اصفهان    
عبدالرسول تلوری تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مامور در دانشگاه آزاد تهران شمال
   
سید حمیدرضا صادقی نور تخصص حفاظت آب و خاک از دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس    
رضا افشین شریفان شیراز دانشگاه آزاد اسلامی شیراز    
آیت اله کرمی   هیئت علمی دانشگاه یاسوج    
محمود رضا شقاقیان شیراز عضو هیات علمی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات فارس    
امین شیروانی شیراز دانشگاه شیراز    
مهدی کماسی بروجرد دانشیار مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی، عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی    
پرژنگ منجمی   دانشگاه فسا    
سید احمد میرباقری   استاد علوم و تحقیقات تهران    
بنفشه زهرایی   دانشگاه تهران    
حمزه نور   عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی    
محمد زارع   استاد دانشگاه شیراز    
حمیدرضا پورقاسمی   دانشگاه شیراز    
حسین خیرفام ارومیه دانشگاه ارومیه    
مهدی اسمعیلی ورکی تخصص مهندسی رودخانه از دانشکده کشاورزی گیلان    
محمد رضا برادران   گروه مهندسی عمران، واحد میمند، دانشگاه آزاد اسلامی، میمند، ایران.    
محمد هادی فتاحی   استادیار گروه آب، دانشکده عمران، دانشگاه آزاد مرو دشت    
مهدی زارعی   دانشگاه شیراز    
حامد رضا ظریف صنایعی دانشگاه شهر کرد    
مهدی زارعی سبزوار گروه پژوهشی علوم جغرافیا، مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری    
مهدی اسدی آقبلاغی دانشگاه شهرکرد، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، شهرکرد، ایران.    
سعید خرم   دانشگاه ازاد مرودشت    
وحید محمدنژاد   هیئت علمی دانشگاه ارومیه    
محمدحسن صداق   عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد استهبان    
سیدفرهاد موسوی   تخصص مهندسی منابع آب/دانشگاه صنعتی اصفهان    
محمد رضا اختصاصی   دانشیار مدیریت مناطق خشک و بیابانی/دانشگاه یزد    
سیدامیر شمس نیا   گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران    
شکوفه پورشهابی مشهد دانشگاه شیراز   ttps://publons.com/researcher/4938063/shokoufeh-pourshahabi/
وحید نورانی   دانشگاه تبریز    
علی رحیمی خوب تهران گروه مهندسی آب دانشگاه ابوریحان    
جعفر نیکبخت زنجان گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران    
جواد ترکمانی   عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مرودشت. استاد بازنشسته دانشگاه شیراز    
عفت قربانیان   اقتصاد کشاورزی    
سید مجید میر لطیفی   تخصص مهندسی آبیاری از دانشکده کشاورزی تربیت مدرس    
جهانگیر پرهمت تهران پژهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری    
عیسی معروف پور سنندج تخصص آبیاری و زهکشی از دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان    
Bahaeddin Najafi شیراز استاد دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت