دریافت هزینۀ داوری و انتشار مقاله 1398-09-29

بر اساس بخشنامه شماره 62815 /10 مورخ 1398/10/04 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و تصمیم کمیتۀ علمی فصلنامۀ علمی- پژوهشی «مهندسی منابع آب»، تمامی مقالات ارسالی به این نشریه، مشمول پرداخت بخشی از هزینه های داوری و در صورت پذیرش، مشمول هزینۀ انتشار مقاله می شوند. این هزینه بایستی به شماره حساب 0115860867009 بانک صادرات ب شماره کارت 6037691990462418 واریز گردد.

هزینۀ داوری و انتشار مقاله مربوط است به تأمین بخشی از هزینه های فرآیند داوری، انتشار مقاله که بخشی از آن یعنی مبلغ 150000 هزار تومان آن لازم است توسط نویسندۀ (با تایید مدیریت نشریه و اعلام از طریق سایت به نویسنده) پرداخت شود. همچنین مقالات پس از تأیید داور/داوران و سردبیر بعد از پذیرش لازم است مبلغ 350000 هزار تومان توسط نویسنده پرداخت گردد. لذا از واریز این وجه قبل از اطلاع رسانی و ارجاع مقاله برای واریز هزینۀ انتشار مقاله، خودداری فرمایید. از واریز وجه به صور مختلف دیگر نیز خودداری نمایید.

 

(نویسنده باید تصویر فیش واریزی را پس از اعلام از طریق سایت در سامانه نشریه بارگزاری نماید)