اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1356
تعداد پذیرش 280

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد مشاهده مقاله 478533
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 330033
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 21 %