نویسنده = مهدی درخشان نیا
تعداد مقالات: 3
1. مدل‌سازی هوشمند جریان غلیظ نمکی در حضور موانع نفوذپذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.30495/wej.2021.26178.2270

مهدی درخشان نیا؛ مهدی قمشی؛ سید سعید اسلامیان؛ سید محمود کاشفی پور


2. مدل‌سازی رفتار جریان غلیظ با الگوریتم‌های یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.30495/wej.2021.27117.2290

مهدی درخشان نیا؛ مهدی قمشی؛ سید سعید اسلامیان؛ سید محمود کاشفی پور


3. بررسی نحوه کارایی موانع نفوذپذیری بر هد جریان غلیظ نمکی

دوره 14، شماره 50، پاییز 1400، صفحه 31-44

10.30495/wej.2021.26173.2269

مهدی درخشان نیا؛ مهدی قمشی؛ سید سعید اسلامیان؛ سید محمود کاشفی پور