نویسنده = تورج سبزواری
تعداد مقالات: 9
1. تخمین جریان زیرسطحی دامنه‌های حوضه آبخیز با استفاده از مدل‌های ناش و SCS

دوره 14، شماره 50، پاییز 1400، صفحه 17-30

10.30495/wej.2021.26286.2273

حسین فریبرزی؛ تورج سبزواری؛ رضا محمدپور


2. تخمین طول منطقه اشباع و زمان پیمایش زیر سطحی دامنه ها بر اساس سه شبیه اشباع پذیری دامنه های مرکب

دوره 12، شماره 43، زمستان 1398، صفحه 49-63

تورج سبزواری؛ رامتین کریمی؛ مهدی کرمی مقدم


5. محاسبه‌ی نمودار زمان- مساحت حوضه‌های آبخیز با استفاده از آب‌نگار واحد لحظه‌ای ناش

دوره 7، شماره 22، پاییز 1393، صفحه 37-50

تورج سبزواری؛ شبنم نوروزپور؛ مهدی جامیشی


7. عوامل موثر بر تغییرات زمان پیمایش جریان زیر سطحی دامنه های پیچیده

دوره 4، شماره 10، پاییز 1390، صفحه 25-38

تورج سبزواری؛ رضا اردکانیان؛ علی طالبی


8. تخمین آب نگار سیلاب حوضه های آبخیز بدون آمار با استفاده از شبیه HEC-HMS و سامانه ی اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-12

تورج سبزواری؛ رضا اردکانیان؛ ابوالفضل شمسایی؛ علی طالبی